สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Corect: 9+ 1, 8+2, 10+0, 7+3, 6+4, Incorect: 8, 5, 9, 7, 6,

Alege rezultatul corect 10

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ