สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Telefon ALARMOWY to: a) 112 b) 997 c) 998 2) Telefon POLICJI to: a) 112 b) 997 c) 999 3) Telefon STRAŻY POŻARNEJ to: a) 112 b) 997 c) 998 4) Telefon POGOTOWIA to: a) 112 b) 999 c) 998 5) Jak poruszamy się w górach? a) po dzikich ścieżkach b) po szlakach c) jak chcemy 6) Jeżdżąc na rowerze, hulajnodze należy pamiętać o: a) b) c) 7) W czasie upałów należy: a) b) c) 8) Idąc w góry należy pamiętać o: a) b) c) 9) Czy powinniśmy pływać zaraz po długim przebywaniu na słońcu? a) Tak, bo to ochłodzi nasz organizm. b) Nie, bo dostać możemy szoku termicznego. c) Nie, bo będziemy wolniej się opalać. 10) Czy można skakać do morza nie znając jego głębokości? a) Nie można. b) Można. c) Nie wiem. 11) Płynąc kajakiem lub łódką trzeba mieć ubrane... a) b) c)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ