สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
angry, bored, confused, happy, proud, nervous, scared, tired, excited, surprised,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ