สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
T, N, U, A, S, P, B, M, C, G, E, J, F, i, O, D, R.

Fundations (Week 2, Day 4)

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ