สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: שתי בנות , שלושה תפוחים, חמש בננות, שבעה תיקים, עשר כלניות, Incorrect: שני תרנגולות, שלוש תפוזים, חמישה תלמידות, שבע כיסאות, עשרה חרציות,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ