สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COUNTING b) SHE'S GLUING PAPERS c) SHE'S CUTTING PAPERS 2) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE LISTENING TO A STORY b) THEY ARE WATCHING A DVD c) THEY ARE PLAYING A GAME 3) WHAT'S HE DOING? a) HE'S COUNTING b) HE'S CUTTING c) HE'S WRITING 4) WHAT ARE THEY DOING? a) SHE'S LISTENING TO A STORY b) THEY ARE LISTENING TO A STORY c) HE'S LISTENING TO A STORY 5) WHAT'S HE DOING? a) HE'S GLUING PAPER b) SHE'S CUTTING c) HE'S LISTENING TO A STORY 6) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE COUNTING b) THEY ARE WRITING c) THEY ARE PLAYING A GAME 7) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COLOURING b) SHE'S WRITING c) SHE'S WATCHING A DVD 8) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S USING THE COMPUTER b) SHE'S GLUING c) SHE'S CUTTING 9) WHAT'S HE DOING? a) HE'S WRITING b) HE'S COLOURING c) HE'S USING THE COMPUTER

QUESTIONS PRESENT CONTINUOUS BIG ENGLISH 2 UNIT 1

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ