สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
¿Que cosas te causan tristeza?, ¿Que cambios notas en tu cuerpo cuando tenes rabia?, ¿Que cosas te generan calma?, Conta  un momento alegre., Expresa una palabra de amor., ¿Cuando sentís miedo?, ¿Cuando utilizas la palabra GRACIAS?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ