สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
2 Letters Split Them: combat, hiccup, comment, album, expand, snappy, Never Split Digraphs and Units: chicken, blanket, blacken, funky, flashy, jacket, Rotten Letters Stick Together: reply, duplex, secret, regret, zebra, reflex,

4.3 Syllable Division Rule #2

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Christianjolene level 4

สหรัฐอเมริกา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ