แก๊สที่มีอัตราหายใจเข้าออกเท่ากัน, กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น, เป็นทางผ่านของอากาศ, โรคปอด, กระดูกวี่โครงเลื่อนต่ำลง, แลกเปลี่ยนแก๊ส, แก๊สที่นำเข้าสู่ร่างกาย(หายใจเข้า), แก๊สที่นำออกจากร่างกาย(หายใจออก), ป้องกันอวัยวะและยึดกล้ามเนื้อ, โรคระบาดที่ทำให้ปอดพัง,

ระบบร่างกาย / ครูรินดา

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม