สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
gemacht Hausaufgaben Ich habe., gespielt am Computer habe Ich., gehört Musik hat Anna., ferngesehen Ingrid hat..

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

แม่เหล็กคำ เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Haniak78 klasa 6

โปแลนด์

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ