1) ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกได้กี่รูปแบบ ? a) 5 รูปแบบ b) 6 รูปแบบ c) 7 รูปแบบ 2) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นภาวะรูปแบบใด ? a) ภาวะพึ่งพาอาศัย b) ภาวะปรสิต c) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล 3) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล เป็นความสัมพันธ์เเบบใด ? a) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอยู่ร่วมกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และได้ประโยชน์ร่วมกัน b) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอยู่ร่วมกันสามารถแยกออกจากกันได้ และได้ประโยชน์ร่วมกัน c) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอยู่ร่วมกัน ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ อีกฝ่ายไม่เสียประโยชน์ 4) ปลาฉลามกับเหาฉลามเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในภาวะรูปแบบใด ? a) ภาวะแก่งแย่ง b) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล c) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน 5) ภาวะปรสิตแบ่งออกได้กี่ประเภท ? a) 3 ประเภท b) 4 ประเภท c) 2 ประเภท 6) ข้อใดเป็น ปรสิตในเซลล์ (Intracellular parasite) ? a) แบคทีเรีย พยาธิ b) เห็บ หมัด c) ไวรัส 7) เห็บ หมัด เป็นปรสิตประเภทใด ? a) ปรสิตภายใน b) ปรสิตภายนอก c) ปรสิตในเซลล์ 8) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตามในข้อใด ? a) นกเอี้ยงกับควาย b) นกกับต้นไม้ใหญ่ c) กาฝากกับต้นมะม่วง 9) เสือดาวกับกวาง เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะรูปแบบใด? a) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน b) ภาวะแก่งแย่ง c) ภาวะล่าเหยื่อ 10) แมลงกับดอกไม้ เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะรูปแบบใด? a) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน b) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล c) ภาวะพึ่งพาอาศัย 11) โปรโตซัว (Trichonympha sp.) ในลำไส้ปลวก เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะรูปแบบใด? a) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน b) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล c) ภาวะพึ่งพาอาศัย 12) ข้อใดเป็น ภาวะล่าเหยื่อ ? a) กระต่ายกับผีเสื้อ b) สิงโตกับม้าลาย c) ควายกับนกเอี้ยง 13) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อยู่ร่วมกันฝ่ายที่เป็นผู้ล่าได้รับประโยชน์ ส่วนผู้ถูกล่าเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ เป็นภาวะรูปแบบใด ? a) ภาวะล่าเหยื่อ b) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน c) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล 14) ภาวะแก่งแย่ง สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่แบบ ? a) 1 แบบ b) 2 แบบ c) 3 แบบ 15) ข้อใดเป็น การแก่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ? a) จรเข้กับฮิปโปต่อสู้กันเพื่อเเย่งอาณาเขต b) เสือกับสิงโตต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหาร c) สิงโตต่อสู้กันเพื่อครอบครองอาณาเขต 16) มดดำกับเพลี้ย เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะรูปแบบใด ? a) ภาวะแก่งแย่ง b) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน c) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล 17) ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะรูปแบบใด? a) ภาวะพึ่งพาอาศัย b) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน c) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม