สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
korcso___ázik,   j vagy ly, kulcs___uk, ly vagy j, u___ongó, jj vagy lly ly, veszé___el, ly vagy j, gyű___temény, ly vagy j, homá___os, j vagy ly, öngyú___tó ly vagy j, gömbö___ű j vagy ly, ha___nalodik, ly vagy j, má___as, j vagy ly, gombo___ag, ly vagy j, elsü___ed, jj vagy ly vagy j lly, papagá___ ly vagy j , he___esírás jj j vagy ly lly, Csak a j- s szavakkal írj mondatokat !,  Csak az ly -s szakavval írj mondatokat !, Pörgethetsz mégegyszer !.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ