สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Ways to make 10: 4 + 6, 3 + 7, 7 + 3, 5 + 5, 1 + 9, 10 + 0, 2 + 8, 9 + 1, 8 + 2, 0 + 10, 6 + 4, Not combos of 10: 4 + 3, 9 + 2, 1 +10 , 5 + 9, 5 + 6, 4 + 10, 12 + 1, 2 + 2,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ