สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
We ____ breakfast when we ____ the avalanche. We ____ a shelter when we ____ some unusual plants. When we ____ outside we ____ the bear. The weather suddenly ____ when we ____ the stars.

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ