สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Traduction : un uomo, dei uomini, l'uomo, gli uomini, Conjuguer le verbe Être , Quelle, quelles, quel, quels : Quale ore sono? Quanti anni hai? Quale sono le tue colore preferite?, J'habite ... France mais je suis originaire ... Allemagne. , 66, 75, 81, 95, Tu aimerais habiter ... Sénégal ou ... Canada? (in), Traduction : Un estate, una colore, un aiuto, un quaderno, Aux pluriels : un oiseau, le jardin, un chat, un choix, Auxiliaires : ... fait / ... dessinent / ... parle / ... roulons / ... êtes , Conjuguer le verbe s'appeler, 67, 72, 88, 96, Pronoms personnels toniques : me, te, lui, lei, noi, voi, loro, loro, Traduction : C'è un gatto nel giardino / Ci sono dei uccelli sul tetto / Quanto macchine avete?, Forme négative : J'aime le sport / Ils ont des enfants / Tu vas souvent au cinéma, 7, 15, 21, 34,, Quando vai via? / Dove vanno ? / Perché non ti piace ? / Come si chiama?, Parli veloce / Andiamo via insieme ? / E meglio oggi / Ho quasi finito , 3, 11, 23, 39, Traduction : Compro, andate, fanno, prendi, Conjuguer le verbe Avoir, Auxiliaires : ... allait / ... regardaient / ... parlais / ... courions / , 100, 64, 8, 130, Hanno troppo mangiato / Non voglio andarci / Sapete dove si trova la pizza? / Ne vorrei uno, Traduction : Facevi, cantavamo, giocavate, faro, Négative : J'aime les glaces / Nous allons en vacance / Vous faites de la natation / Il parle l'anglais, 120, 44, 78, 80, Mettre au féminin : Le directeur / un jumeau / il est gentil / un gardien, Adjectif pluriel : Beau / intelligent / responsable / vieux .

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ