สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Nema siromaštva, Nula gladnih, Zdravlje i blagostanje, Kvalitetno obrazovanje, Rodna ravnopravnost, Čista voda i kanalizacija, Pristupačna i održiva energija, Dostojan rad i ekonomski rast, Industrija, inovacije i infrastruktura, Smanjiti nejednakost, Održivi gradovi i zajednice, Održiva potrošnja i proizvodnja, Borba protiv klimatskih promena, Život ispod vode, Život na zemlji, Mir, pravda i jake institucije, Partnerstvo za ciljeve,

III/4 POZNAJE CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA 2030

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ