สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Precipitation, Transpiration, Condensation, Surface runoff, Ground Water, Evaporation, Energy Source (Heat).

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ