สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
YES!: cup, butter, summer, Sunday, thunder, tunnel, under, accomplish, comfortable, colour, country, double, flood, none, nothing, monkey, southern, upper, untrue, puppy, fun, luck, NO!: book, shoot, shout, offer, bat, break, go, got, food, cap, artist, south, outer, ends, competitive, inside, outskirts, sticker, about, author, should, coach, voucher, look, hello, wrong,

Does the word contain the sound /ʌ/ ?

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ