สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
back up - support, buddy - best/close/true friend, count on - trust, laid back - relaxed, get on well with someone - like each other, event - organization, join - attend,

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ