สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Enumerate 2 uses of the Simple Present., Enumerate 2 uses of the Present Continuous. , Make a sentence using ALWAYS + the Present Continuous., Make 2 true sentences using the Simple Present., Make 2 false sentences using the Present Continuous., Make a sentence using ALWAYS + the Simple Present. , Name 2 verbs that add -es to form the Simple Present for the 3rd person singular., Name 1 verb that adds -ies to form the Simple Present for the 3rd person singular., Invent 2 newspaper headlines using the Simple Present. , Name 2 verbs that add -s to form the Simple Present for the 3rd person singular. , Make a suggestion using the Simple Present tense. , Make a sentence in the negative using the Present Continuous. , Make a sentence in the negative using the Simple Present., Make a question using the Simple Present., Make a question using the Present Continuous., Make a sentence using the future meaning of the Present Continuous..

Simple Present VS. Present Continuous

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ