1) จงเลือข้อที่ถามว่า "อากาศเป็นอย่างไรบ้าง?" a) 怎么样天气? b) 天气怎么样? c) 天气没有风 d) 天气很好 2) จงเลือข้อที่ถามว่า "ร้อนนิดหน่อย" a) 下雨了 b) 很冷 c) 有点儿热 d) 很热 3) จงเลือข้อที่ถามว่า "อากาศไม่มีลมเลย" a) 天气没有风 b) 很冷 c) 很热 d) 有点儿热 4) จงเลือข้อที่ถามว่า "วันนี้ฝนตก" a) 今天很冷 b) 今天下雨 c) 今天很热 d) 今天天气很好 5) ในรูปสภาพอากาศอะไร a) 热 b) 下雨了 c) 冷 d) 大风 6) ในรูปสภาพอากาศอะไร a) 冷 b) 热 c) 大风 d) 下雨了 7) ในรูปสภาพอากาศอะไร a) 有点儿风 b) 很热 c) 很冷 d) 下雨了 8) ในรูปสภาพอากาศอะไร a) 有大风 b) 下雨 c) 有点儿热 d) 很冷

เกมฝึกสมอง เรื่อง อุณหภูมิ (ภาษาจีน)

ลีดเดอร์บอร์ด

สไตล์ภาพ

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม