สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Long i : drive, ride, slide, thrive, bribe, tribe, side, time, slime, crime, Short i : sit, hit, spit, kid, lid, slid,

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ