สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
get up, have a shower, go to bed, go to school, play, work, have lunch, have breakfast, have supper, go home,

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ