สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
corn - pop, dog - hot, ball - foot, light - sun, ground - play, fly - butter,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Mytuar Language Arts

สหรัฐอเมริกา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ