สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Mary what do ? can, you this TV set ? can fix, ride a bike Tom ? can , Eve well can ? dance, elephant can the ? you see.

Can... questions English Class A1

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

แม่เหล็กคำ เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ