สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
26, 44, 35, 59, 67, 18,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Kristinjones Math

สหรัฐอเมริกา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ