สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) NASTAVI NIZ a) b) 2) NASTAVI NIZ a) b) 3) NASTAVI NIZ a) b) 4) NASTAVI NIZ a) b) c) 5) NASTAVI NIZ a) b) c) 6) NASTAVI NIZ a) b) 7) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 8) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 9) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 10) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 11) IZRAČUNAJ a) 5 b) 6 c) 7 12) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 13) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 14) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 15) IZRAČUNAJ a) 4 b) 3 c) 2 16) IZRAČUNAJ a) 4 b) 3 c) 2 17) KOLIKO KRUGOVA NEDOSTAJE? a) b) c) 18) KOLIKO KRUGOVA NEDOSTAJE? a) b) c) 19) KOJI JE BROJ DRUGI PRIBROJNIK? a) 3 b) 4 c) 5 20) KOJI JE BROJ UMANJITELJ? a) 6 b) 5 c) 4

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ