23 - 8, 52 - 25, (-2)3 - -8, -25 - -32, 73 - 343, -73 - -343, 15 - 1, 31 - 3, 24 - 16, -35 - -243,

เกมจับคู่เลขยกกำลัง

โดย

ลีดเดอร์บอร์ด

สไตล์ภาพ

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม