สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Qual é o rio mais longo da Terra? a) Nilo b) Amazonas c) Yangtzé d) Mississippi 2) Como era o nome do grupo que Justin Timberlake fazia parte? a) Backstreet Boys b) N ‘SYNC c) Westlife d) Twister 3) Quantos irmãos estavam na formação original da família Jackson? a) 6 b) 4 c) 3 d) 5 4) Qual é o primeiro nome de Frankenstein no romance de Mary Shelley? a) Victor b) Robert c) Henry d) William

ธีม

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ