สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ابتسام بوسبول, البندري الروقي, أروى طارق, خديجة هادي, زين أبو عيشة, عائشة العدواني, لطيفة المطيري, مليحة الحارثي, نوال العصي, مها عصام, نشوى سعد, وفاء خظري.

ธีม

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ