สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
DERLY, ANDREA, MARÍA, LUCIA, EVELYN, MARCELA, YURANY, ESPERANZA, GABRIELA, MARCHELA.

ธีม

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ