สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

تذكر صور الحصيله اللغويه (سماعه/عدسه/حاسوب/سلك/ماسح/اسطوانه)

โดย

ธีม

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ