สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) משהו שהתחדש לי השיעור 2) ?למה לדעתי הנושא שלמדנו חשוב 3) בזכות השיעור, אני יודעת ש.. 4) שאלה שעלתה לי במהלך השיעור 5) מה היה לי מעניין בשיעור? 6) האם אני מרגישה שהבנתי מה המורה לימדה? הסבירי מדוע 7) מה הייתי רוצה ללמוד בנושא בשיעור הבא? 8) איחול להמשך היום:

מה למדתי השיעור?

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ