สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Inputs: Flour, Eggs, Milk, Process: Mixing, Baking, Output: Cake,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ