สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) الجزء المظلل من الشكل يمثل (نصف1/ 2): a) b) c) d) e) f) 2) هذا الشكل نعبر عنه بالكسر : a) 1/ 4 b) 1/ 2 c) 1/ 3 d) 1/ 5 e) 1/ 6 f) 1/ 9

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ