สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
DIVERSIDAD, RESPETO, TOLERANCIA, CULTURA, IGUALDAD, LEGADO, FUERZA, PAZ, DERECHO.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ