สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: park, playground, police station, skyscraper, spacious, peaceful, pollution, solar panels, crowded, apartment, house, suburbs, caravan park, countryside, 7/11, convenient, BTS station, supermarket, market, beach, forest, mountains, shopping mall, village, neighbourhood, location, Incorrect: barbie dolls, collection, rare, heirloom, memorable, merchandise, javelin, long jump, sola panels, apart, space, play, ground, forrest, villadge, slogan, event, special guest, Toon Bodyslam, postcards, glass ball, soft toys, goal, racket, hockey, don't hit me!,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ