สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Oo: viral, status, random, product, target, market, caution, income, placement, challenge, bias, oO: campaign, unique, Ooo: marketing, customers, audience, strategy, oOo: potential, offensive, perspective, inclusive, oOoo: disposable, diversity, appreciate,

Word stress (modules 1 and 2)

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ