สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
+ -ly: amazing, bad, careful, serious, hard, honest, rude, minus -y, + -ily: angry, heavy, irregular!: fast, good,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ