สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Maja ____ ____ pt. " Chłopcy z placu broni,, ____ jej się spodobała ____ książka. ____ stawiamy po ____

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ