สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
temples - ancient, golden, street foods - range of tasty, exotic, river - majestic and mysterious, skyscrapers - modern, towering, sunset - glorious, market - noisy, bustling, road - congested, concrete,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ