สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Ana je iz GRADA Šibenika. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 2) Srela sam jučer PROFESORA Marka. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 3) Volim gledati DOBAR rukomet. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 4) NAŠA je škola osvojila nagradu.  a) ATRIBUT b) APOZICIJA 5) Skuhao je šalicu ČAJA. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 6) Živio je u SKROMNIM uvjetima. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 7) Ivan Perić, NOGOMETAŠ, voli igrati i rukomet. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 8) Popila sam čašu VODE. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 9) IVANOVA sestra živi u Londonu. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 10) Baka mi je pričala o SVOM djetinjstvu. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 11) Marko je MOJ PRVI susjed. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 12) Obožavam se kupati u RIJECI Dravi. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 13) Pas je MOJ NAJVJERNIJI prijatelj. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 14) Ivana je profesorica GEOGRAFIJE. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 15) Pročitao sam priču o KRALJU Edipu. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 16) Uvijek ljetujem na OTOKU Hvaru. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 17) Obožavam PORCULANSKE lutkice. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 18) Obožavam čitati romane KNJIŽEVNIKA Ivana Kušana. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 19) SESTRA Petra ide na fakultet. a) ATRIBUT b) APOZICIJA 20) Iva često priča o BAKI Luciji. a) ATRIBUT b) APOZICIJA

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ