สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
SIMBOL - Dogovorni znak za neki objekt prikazan na planu mjesta., LEGENDA - Skupina dogovornih znakova, tumač znakova., ZEMLJOVID - Umanjeni prikaz zavičaja ili države na ravnom listu papira., PLAVA - Boja kojom se na zemljovidu obilježavaju vodene površine., ZELENA - Boja kojom se na zemljovidu obilježavaju nizine., CRVENA - Boja kojom se na zemljovidu obilježavaju ceste i ponekada granice., TROKUTIĆ - Njime se obilježavaju vrhovi planina., TLOCRT - Oblik predočen crtežom., RELJEF - Naziv za sve uzvisine, ravnice i udubljenja na zemlji., SLOJNICE - Zakrivljene crte koje povezuju mjesta jednake visine.,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Valerijazima Priroda i društvo

โครเอเชีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ