สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
จอภาพ (Monitor), ตัวเครื่อง (Case), แป้นพิมพ์ (Keyboard), เมาส์ (Mouse).

เกมส์ลากเส้นจับคู่ โดย EduLive Center

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ