สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ติดดาบ, ติดกับ, ติดจมูก, ติดปีก, ติดตาตรึงใจ, ติดนัด, ติดบอร์ด, ติดเบรก, ติดยศ, ติดไว้ก่อน, ติดอยู่ที่ปาก, ติดสาย.

จับคู่ความหมาย คำที่ขึ้นต้นว่า ติด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ