สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
96 - 21+75, 95 - 84+11, 78 - 45+33, 36 - 24+12, 94 - 72+22, 87 - 54+33, 73 - 42+31, 76 - 25+51, 48 - 34+14, 67 - 26+41,

Сабирање двоцифрених бројева без преласка десетице

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Oljasavicdsl Matematika

เซอร์เบียแอนด์มอนเทเนโกร

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ