สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
True: 12+3=15, 20-8=18, 9/3=3, False: 3*9=39, 5/10=0.25, 8*7=65,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ