สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Is - ...... she a doctor., am - I ...... a student., Are - ......you a teacher., are - They ....... smart., is - It ..... a dog.,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ