สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ball, car, scooter, doll, bike, robot, skateboard, teddy.

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ