สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Kedudukan bahasa Melayu sebagai ____ telah termaktub dalam ____1957. Semasa pembentukan ____ pada tahun 1963, ____ telah menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa kebangsaan yang sama dapat memupuk semangat ____ rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berasa ____ menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan dan penulisan.

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ